This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

miercuri, 6 decembrie 2017

Platon poate fi "kaflesque"???!

marți, 14 noiembrie 2017

luni, 13 martie 2017

Instrumente WWW

Agregator de stiri ( inclusiv economice ), tag-uri si publicitate. La un click distanta.. cat de bine stiti sa le folositi?

Delicious Save this on Delicious">

joi, 23 iunie 2016

Chestionar Capacitati Manageriale

Exemplu chestionar

marți, 5 aprilie 2016

Baza legala privind comerţul electronic

LEGE nr.365 din 7 iunie 2002
privind comerţul electronic

Numar/data: Lege nr.365 din 7 iunie 2002
Publicare:     M.Of. nr. 483/5 iul. 2002
Republicare: M.Of. nr. 959/29 noi. 2006

Promulgată: D. nr.512/2002 pentru promulgarea Legii privind comerţul electronic 
Referită de: H.G. nr.1.308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic 
Modificată:   L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  abrogă art.29
                   L. nr.121/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.                                365/2002 privind comerţul electronic 
                              - modifică art. 1 pct. 1 şi 8, art. 2 alin. (4) lit. a), c) şi alin.                                 (5), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) lit. g), art. 6 alin. (3),                                   art. 9 alin. (3) lit. a), art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (1);                                     introduce pct. 91 şi pct. 15 la art. 1, alin. (4) la art. 14; 
                                abrogă art. 3 alin. (4) lit. h) şi i), art. 14 alin. (2) 

Republicare: M.Of. nr. 959/29 noi. 2006

Modificată:   L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.                                       286/2009 privind Codul penal 
                                - la data de 1 februarie 2014, modifică art. 17 alin. (2);                                       abrogă art. 24-29   dispune republicarea


HOTĂRÂRE nr.1.308 din 20 noiembrie 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Publicare:          M.Of. nr. 877/5 dec. 2002
Temei legal: L. nr.365/2002 privind comerţul electronic
Se referă la: L. nr.365/2002 privind comerţul electronic


    Art. 6     O entitate constituită în scopul protecţiei consumatorilor în statele membre ale Uniunii Europene are calitate procesuala activa pentru introducerea acţiunii prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este o autoritate publică constituită în scopul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor într-o ţara membra a Uniunii Europene, cu atribuţii în domeniile prevăzute de legea comerţului electronic, conform criteriilor prevăzute în legile naţionale;

b) este prevăzută în comunicarea Comisiei Europene privind entitatile calificate a introduce o acţiune referitoare la protecţia intereselor consumatorului în alte tari membre ale Uniunii Europene, în condiţiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;

c) prin acţiunea sau omisiunea contrară prevederilor legii comerţului electronic, care se invoca în acţiunea în justiţie, sunt afectate interesele colective ale consumatorilor din statul din care face parte entitatea respectiva.

Calitatea de asociat intr-o societate comerciala

Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in art. 6 stipuleaza:

(1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de prezenta lege, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 73^1
Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.
ART. 82
(1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.
(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.
(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.
(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare.

Simularea computerizata a comportamentului unui animal

asa cum a fost prezentat in GENA EGOISTA - Richard DAWKINS, Oxford University Press 1976 publicata in anul 2001, S.C. Editura TEHNICA S.A. 
  
   Expunere idee, 
  strict pe modelul expus cu potential programabil, fara trimiteri la Doctorul Moreau 
   
    Dacă ar fi să programăm un computer care să simuleze modelul unei maşini de supravieţuire apte să ia decizii de comportament altruist, cred că, în mare, ar trebui să procedăm astfel. Ar trebui să întocmim o listă cu toate lucrurile alternative pe care le-ar putea face animalul. Apoi, pentru fiecare din aceste modele comportamentale alternative programăm un calcul de sumă ponderată. Toate câştigurile, de orice fel, vor primi semnul plus; toate riscurile vor fi notate cu minus; atât câştigurile, cât şi riscurile vor fi apoi ponderate, prin înmulţirea cu indicele adecvat de înrudire, înainte de a se face, în sfârşit, suma lor. 
    De dragul simplităţii, pentru început, vom face abstracţie de alte ponderări, cum ar fi cele în funcţie de vârstă şi de sănătate, întrucât „înrudirea" unui individ cu sine însuşi are valoarea l (cu alte cuvinte, are în proporţie de 100 la sută propriile sale gene - evident), riscurile şi câştigurile sale nu vor fi nicicum reevaluate în minus, ci vor primi în calcul valoarea lor integrală. 
      Pentru oricare dintre modelele sale comportamentele alternative, întreaga sumă va arăta astfel: 

Beneficiu net al modelului comportamental = Beneficiu pentru sine - Risc pentru sine + ½ Beneficiu pentru frate - ½ Risc pentru frate + ½ Beneficiu pentru alt frate - ½ Risc pentru alt frate + 1/8 Beneficiu pentru văr primar – 1/8 Risc pentru văr primar + ½ Beneficiu pentru copil - ½ Risc pentru copil + etc.

   Rezultatul sumei va fi un număr, numit valoarea beneficiului net al acelui model comportamental, în continuare, modelul de animal calculează suma echivalentă pentru fiecare model comportamental din repertoriul său. în cele din urmă, el alege să acţioneze potrivit modelului comportamental care se soldează cu cel mai mare beneficiu net. Chiar dacă toate valorile ce rezultă din calcule sunt negative, el tot ar alege acţiunea cu valoarea cea mai bună, adică răul cel mai mic. Ţineţi minte că orice acţiune efectivă presupune consum de energie şi de timp, ambele putând fi cheltuite făcând altceva. Dacă a nu face nimic se dovedeşte a fi „comportamentul" cu cea mai mare valoare a beneficiului net, atunci modelul de animal nu va face nimic.